Follow
FATİH YILMAZ
FATİH YILMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Universitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hessenberg matrices and the Pell and Perrin numbers
F Yilmaz, D Bozkurt
Journal of Number Theory 131 (8), 1390-1396, 2011
632011
Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
F Yılmaz, S Göçen
Adıyaman Üniversitesi, 2013
622013
Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar
F Yılmaz, H Şekerci
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4 (1), 47-63, 2016
612016
The generalized order-k Jacobsthal numbers
F Yilmaz, D Bozkurt
Int. J. Contemp. Math. Sciences 4 (34), 1685-1694, 2009
592009
Türkiye’de kadın çalışanların mesleki sağlık ve güvenlik koşulları
F Yılmaz
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (13), 268-284, 2010
462010
Some comments on k-tridiagonal matrices: determinant, spectra, and inversion
CM da Fonseca, F Yılmaz
Applied Mathematics and Computation 270, 644-647, 2015
332015
Investigation of the prospective primary teachers’ intercultural sensitivity levels in terms of certain variables
F Yılmaz, S Göçen
Adıyaman University Journal of Social Sciences 6 (15), 373-392, 2013
282013
Some properties of Padovan sequence by matrix methods
F Yilmaz, D BOZKURT
Ars Combinatoria 104, 2012
232012
A note on a fast breakdown-free algorithm for computing the determinants and the permanents of k-tridiagonal matrices
T Sogabe, F Yılmaz
Applied Mathematics and Computation 249, 98-102, 2014
222014
An investigation into students’ Turkish language needs at Jagiellonian University in Poland
F Yılmaz
Educational research and reviews 9 (16), 555-561, 2014
162014
A note on k-tridiagonal k-Toeplitz matrices
E Kırklar, F Yılmaz
Alabama Journal of Mathematics 39, 2015
132015
Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma görevlisi algısı: Metaforik bir araştırma
F Yılmaz, F Yılmaz, S Göçen
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 1 (23), 201-220, 2015
122015
The determinants of circulant and skew-circulant matrices with tribonacci numbers
D BOZKURT, CM DAFONSECA
Mathematical Sciences and applications e-notes 2 (2), 67-75, 2014
122014
Lower k-Hessenberg Matrices and k-Fibonacci, Fibonacci-p and Pell (p, i) Numbers
CM da Fonseca, T Sogabe, F Yilmaz
Gen 31 (1), 10-17, 2015
112015
On the Fibonacci and Lucas numbers, their sums and permanents of one type of Hessenberg matrices
F Yilmaz, D BOZKURT
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 43 (6), 1001-1007, 2014
102014
On the determinants and inverses of circulant matrices with Pell and Pell-Lucas numbers
D Bozkurt, F Yılmaz
arXiv preprint arXiv:1201.6061, 2012
102012
The adjacency matrix of one type of directed graph and the Jacobsthal numbers and their determinantal representation
F Yılmaz, D Bozkurt
Journal of Applied Mathematics 2012, 2012
102012
De Moivre’s and euler formulas for matrices of hybrid numbers
M Akbıyık, S Yamaç Akbıyık, E Karaca, F Yılmaz
Axioms 10 (3), 213, 2021
92021
A note on symetric k-tridiagonal matrix family and the Fibonacci numbers
F Yılmaz, T Sogabe
Int. J. Pure and Appl. Math 96 (2), 289-298, 2014
92014
The eigenvalues of a family of persymmetric anti-tridiagonal 2-Hankel matrices
M Akbulak, CM da Fonseca, F Yılmaz
Applied Mathematics and Computation 225, 352-357, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20