Follow
Y. Murat KIZILKAYA
Y. Murat KIZILKAYA
Verified email at ardahan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Perceived Effectiveness of Blockchain for Digital Operational Risk Resilience in the European Union Insurance Market Sector
DME Girma Simon, KIZILKAYA YUSUF MURAT, Sood Kiran
Journal of Risk and Financial Management, 2021
892021
A country pandemic risk exposure measurement model
S Grima, M Kizilkaya, R Rupeika-Apoga, I Romānova, R Dalli Gonzi, ...
Risk Management and Healthcare Policy, 2067-2077, 2020
362020
Bazı denetimli öğrenme algoritmalarının R programlama dili ile kıyaslanması
YM Kızılkaya, A Oğuzlar
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (37), 90-98, 2018
212018
Duygu Analizi ve Sosyal Medya Alanında Uygulama
YM Kızılkaya
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
142018
A proactive approach to identify the exposure risk to COVID-19: validation of the pandemic risk exposure measurement (PREM) model using real-world data
S Grima, R Rupeika-Apoga, M Kizilkaya, I Romānova, R Dalli Gonzi, ...
Risk Management and Healthcare Policy, 4775-4787, 2021
112021
The Dali model in risk-management practice: The case of financial services firms
R Dalli Gonzi, S Grima, M Kizilkaya, J Spiteri
Journal of Risk and Financial Management 12 (4), 169, 2019
82019
The PRIMO FORTE framework for good governance in public, private and civic organisations: an analysis on small EU states
JP Kruf, S Grima, M Kizilkaya, JV Spiteri, W Slob, J O'Dea
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2019
72019
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ VE KARİYER PLANLAMASI: BATI VE DOĞU KARŞILAŞTIRMASI
T BAYRAKTAR, M KIZILKAYA
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 5 (18), 13-22, 2013
72013
Designing a Characteristics Effectiveness Model for Internal Audit
S Grima, PJ Baldacchino, S Grima, M Kizilkaya, N Tabone, L Ellul
Journal of Risk and Financial Management 16 (2), 56, 2023
52023
Metin Madenciliğinde Duygu Analizi (R Uygulamalı)
A Oğuzlar, YM Kızılkaya
5*2019
A Maturity Evaluation of Governance, Risk Management and Compliance (GRC) within the Maltese Public Sector
C Zammit, S Grima, YM Kizilkaya
Contemporary Issues in Public Sector Accounting and Auditing, 219-255, 2021
42021
Tweetlerin etkinliğinin sosyal ağlar ile irdelenmesi
YM Kızılkaya, A Oğuzlar
U.U. International Journal of Social Inquiry 10 (2), 135-150, 2017
3*2017
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Eğilimleri ile Umutsuzluk Seviyeleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
E AKDAMAR, YM KIZILKAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 212-221, 2022
22022
Sosyal Ağ Analizi ve NodeXL Pro ile Twitter Verileri Üzerinde Görselleştirme
YM Kızılkaya
ICITS, 2017
22017
BAZI DENETİMLİ ÖĞRENME ALGORİTMALARININ R PROGRAMLAMA DİLİ İLE KIYASLANMASI
M KIZILKAYA, A OĞUZLAR
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 37 (37), 90-98, 2018
12018
Türkiye’de İç Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri: Ardahan İli Örneği
YM KIZILKAYA
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16